Klink NijlandKorbeldAMI KappersIntersport Schutte

U bent hier

Regelement

 

 

Jan de Haan jeugdtoernooi H.V Kwiek. Op vrijdagavond voor C2 en E1. En zaterdag 22 en zondag 23 september voor A1/B1/C1 en D1.

Om het toernooi goed te laten verlopen zijn er een aantal huishoudelijke mededelingen.

 

1.         U kunt de bagage voor de nacht afgeven aan 2 vrijwilligers, zij zullen de bagage

            opruimen, en zijn mobiel te bereiken onder nummer  06 -13373495

2.         Het digitale wedstrijd formulier is aangeleverd.

            De teams die in Tijenraan  overnachten  ontvangen een formulier waar alle namen ingevuld                       moeten worden, zodat de nachtdienst weet wie er allemaal in de hal zijn.                                                             Graag willen we ook het 06 nummers van de begeleiding.

            Dit formulier inleveren voor de warme maaltijd.

3.         U krijgt een tas waarin:

-           Het programma boekje zit met een plattegrond van het sportcomplex                                                                      Tijenraan/Rohdahal/Rohdakantine/Carmel college.

-           Het wedstrijdschema/pouleindeling/wedstrijdreglement

-           bandje voor de speelsters en begeleiding als bewijs van deelname toernooi, warme maaltijd,                      ontbijt, wedstrijd dames 1, en het zwembad.

-           Schema van de indeling slaapplaatsen.

4.         De kleedkamers zijn ingedeeld per 4 teams, het is de bedoeling dat de teams in  die kleedkamer                zich gaan douchen.

            Verder kan men van alle kleedkamers gebruik maken.

5.         De uitslagen van de wedstrijden worden bijgehouden in de hal van Tijenraan.

6.         Op zaterdag van 15.00-16.30 kan de C/D jeugd  die deel neemt aan het toernooi gratis gebruik                    maken van het zwembad.

7.         Vanaf 17.00-19.00 uur kan men gebruik maken van de warme maaltijd, in de Rohda kantine.

            Verdeling groepen voor het warme eten:

             D/C jeugd                     17.30 - 18.00

             B jeugd                         18.00 –18.30

             A Jeugd                        18.30

 

8.         Om 19.30 is er de wedstrijd van Klink-Nijland Kwiek Dames 1 tegen ZAP uit Breezand.

 

8.         De bagage voor de nacht kan om 21.30 uur worden opgehaald, en naar de zaal van Tijenraan.                    Worden gebracht.

            De speelsters/begeleidsters D jeugd die in de spelzaal slapen kunnen om 19.00 de bagage                              ophalen. Niet door de zaal van tijenraan lopen i.v.m. wedstrijd dames 1

9.         Zondagmorgen om 06.30 uur wordt iedereen gewekt, zodat de spelzaal/tijenraan en rohdahal                  weer schoon gemaakt kan worden voor de wedstrijd.

10.       De bagage kan weer worden ingeleverd.

11.       Vanaf 07.00 uur kan men gebruik maken van het ontbijt in de Rohdakantine.

 

Telefonisch bereikbaar dit Toernooi is:

 

Ria ten Tusscher        06-30775109

 

Telefoon Huisartsenposten Deventer en Zwolle:

Deventer huisartsenpost en spoedeisende hulp: 0570-501777

Zwolle huisartsenpost:                                          0900-3336333

 

We wensen jullie een sportief toernooi toe!

 

De toernooi commissie.

 

 

Speeltijden:

E jeugd                       25 minuten

D jeugd                      25 minuten

C jeugd                       25 minuten

B jeugd                      35 minuten

A jeugd                      35 minuten

 

Wedstrijdreglement:

Voor het toernooi wordt een digitaal formulier en een 06 nummer ingeleverd.
De teams zijn 5 minuten voor het begin van de wedstrijd aanwezig.
Het eerst genoemde team levert de wedstrijdbal.
Het uitspelende team neemt de bal uit.
Het uitspelende team zorgt bij gelijke tenues voor een afwijkend tenue.
Tussen elke wedstrijd zit 5 minuten wisseltijd.
De begintijd van de wedstrijd wordt aangehouden.
De A jeugd mag met hars spelen.
De wedstrijd loopt altijd door, alleen bij zware blessures beslist de scheidsrechter, evenals het moment dat de wedstrijd zich een beslissende fase bevind.
Bij gelijk aantal punten eindigen in de poule:

telt als eerst het doelsaldo
Als dat gelijk is, telt het aantal gescoorde doelpunten.

-     Als dat gelijk is, telt het aantal geïncasseerde doelpunten

-     Als dat gelijk is, telt het onderlinge resultaat.

-     Als dat gelijk is, wordt er geloot.

Bij gelijke stand in finale wedstrijden, worden er  drie  7  meterworpen genomen.
Bij terugtrekken van een team ( bijv. i.v.m. blessures) worden alle gespeelde wedstrijden van dit team geschrapt.                                                           
Aantal speelsters die aan een wedstrijd beginnen zijn 14 personen. Waarvan 7 in het veld en 7 op de bank.
Waar het wedstrijd regelement niet in voorziet, beslist de toernooicommissie.
Bij een rode kaart mag de speler de volgende wedstrijd weer meespelen.Bij een blauwe kaart beslist de toernooicommissie.
Zorg dragen voor doellatten t.b.v. E-wedstrijden op vrijdagavond.

 

Regelement bij gemengd spelen D jeugd nieuwe stijl:

De wedstrijden van de D teams worden gespeeld volgens de afspraken 'D- jeugd nieuwe stijl' 

 

• 6 spelers in het veld plus 1 keeper.

• Men streeft naar maximaal 3 wissels per team.

• Spelers worden zoveel mogelijk door gewisseld.

   Het gaat erom dat elk kind zoveel mogelijk ervaring op doet.

• De verdediging is verplicht offensief met minimaal 3 spelers buiten de 9 meter lijn. Het 

   doel van verdedigen is de bal veroveren.

• Wanneer meer dan 3 aanvallers binnen 9 meter staan mogen de verdedigers mee 

   binnen de 9 meter, mits ze de intentie houden de bal te veroveren.

• Persoonlijke dekking van een speler is niet toegestaan en kan progressief bestraft

   worden.

• Scheidsrechter kent bij fouten een vrije worp toe aan de tegenpartij.

• Bij een vrije worp staan alle aanvallers buiten de 9 meter lijn en maximaal 3

   verdedigers binnen de  9 meter lijn. Alle verdedigers staan op minimaal 3 meter

   afstand van de bal.

• Overtredingen tegen de tegenstander kunnen progressief (gele kaart, 2 minuten)

   bestraft worden.

• Wanneer een team zich niet aan de afspraken m.b.t. het offensief verdedigen  houdt   

   volgt een handsignaal van de scheidsrechter. De coach krijgt tijd om de verdediging om

   te zetten. Wanneer dit niet gebeurt, volgt een strafworp.

• Bij het ontnemen van een doelkans op een onsportieve manier volgt een strafworp.